23 sierpnia br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej osiemnastu adeptów sztuki adwokackiej dostąpiło uroczystej chwili złożenia ślubowania.

Uroczystość, będąca zwieńczeniem trzech lat aplikacji, praktyki oraz pomyślnie zdanego egzaminu uprawniającego do wstąpienia w szeregi adwokatów, stała się wydarzeniem, które wiąże dotychczasowe nadzieje i oczekiwania z trudną, szczególnie obecnie, rzeczywistością dla adwokatów rozpoczynających wykonywanie zawodu.

Zgromadzonych przywitał adw. Jerzy Stworzewicz, dziekan ORA w Bielsku-Białej. Akt ślubowania złożony został wobec obecnych członków Okręgowej Rady Adwokackiej. Tym samym, 23 sierpnia 2013 r. togi adwokackie po raz pierwszy włożyli:

adw. Barbara Adamaszek
adw. Rafał Bieniek
adw. Agnieszka Biernacka-Kasprzak
adw. Aleksandra Grochowina –Szeliga
adw. Marcelina Gruca
adw. Przemysław Grzyb
adw. Sylwia Kucharska
adw. Joanna Kusy
adw. Monika Habdas
adw. Przemysław Pagieła
adw. Aleksandra Rodak
adw. Ewelina Sidzina
adw. Izabela Sowińska
adw. Mateusz Stanisławek
adw. Anna Wandzel
adw. Agnieszka Winnicka
adw. Tomasz Wójcik
adw. Mikołaj Zięba.