Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, kliknij poniższy link

newsletter

SERWIS INFORMACYJNY ADWOKATURY POLSKIEJ


Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw
i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
Adwokat w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.
Komisja Praw Człowieka przy NRA o prawach osób z niepełnosprawnościami

Komisja Praw Człowieka przy NRA o prawach osób z niepełnosprawnościami

„Pełnoprawna niepełnosprawność” – pod takim tytułem odbędzie się 27 września br. w Poznaniu konferencja organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką i Komisję Praw Człowieka przy NRA, we współpracy z Biurem Rady Europy w Polsce oraz Wydziałem Prawa i Administracji UAM. Spotkanie tłumaczone będzie na język migowy. Słowo wstępne wygłosi Jarosław Duda, pełnomocnik...
Nowy serwis internetowy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Nowy serwis internetowy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Wyższy Sąd Dyscyplinarny uruchomił nowy serwis internetowy. Serwis zawiera informacje o Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym, zbiory orzecznictwa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Sądu Najwyższego, zbiór aktów prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz publikacje poświęcone etyce zawodowej i postępowaniu dyscyplinarnemu. Dział orzecznictwa umożliwia selekcję i wyszukiwanie orzeczeń dzięki systemowi tagów i zaawansowanej wyszukiwarce. Działy orzecznictwa...
Wspomnienie o mec. Grzegorzu Janisławskim

Wspomnienie o mec. Grzegorzu Janisławskim

Poniżej publikujemy wspomnienie o adw. Grzegorzu Janisławskim autorstwa adw. Andrzeja Malickiego, członka Naczelnej Rady Adwokackiej.  Adw. Grzegorz Janisławski nie żyje, ta tragiczna wiadomość dotarła do nas w sobotę 23 sierpnia. Wiedzieliśmy, że Mecenas Grzegorz Janisławski jest ciężko chory i jego życie jest zagrożone. Wiedzieliśmy, że potrafi walczyć w powierzonych sprawach w sposób profesjonalny,...
Aktualności
Turniej TOGAGOLF już wkrótce

Turniej TOGAGOLF już wkrótce

XV Turniej TOGAGOLF odbędzie się 27-28 września 2014 r. na polu MG&CC w Naterkach. Organizuje go Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie.  (więcej…)

Trwają prace nad projektem rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

Trwają prace nad projektem rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

W lipcu br. Naczelna Rada Adwokacka wraz z Krajową Radą Radców Prawnych przekazała Ministrowi Sprawiedliwości roboczy projekt rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie. (więcej…)

Teksty adw. Agnieszki Metelskiej w „Antologii polskiego reportażu XX wieku”

Teksty adw. Agnieszki Metelskiej w „Antologii polskiego reportażu XX wieku”

Teksty adw. Agnieszki Ostrowskiej-Metelskiej, pochodzące ze zbioru „Pokuta po polsku” z 1996 r., znalazły się w drugim tomie „Antologii polskiego reportażu XX wieku”. Reportaże są zapisem codzienności środowiska inteligencji, które stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości Polski po transformacji. (więcej…)

Nowy wykład w serwisie IDeA

Nowy wykład w serwisie IDeA

Od 16 września 2014 r. w serwisie IDeA można znaleźć nowy, nieodpłatny materiał szkoleniowy „Przemówienie oskarżyciela i obrońcy w sprawie karnej”, prezentowany przez adwokatów wrocławskich – Krzysztofa Kocowskiego i dr Tomasza Razowskiego, kierownika szkolenia aplikantów adwokackich izby wrocławskiej. 

(więcej…)

Zaproszenie do konsultacji społecznych nt. praw autorskich

Zaproszenie do konsultacji społecznych nt. praw autorskich

Trwają konsultacje społeczne dotyczące kwestii egzekwowania praw własności intelektualnej, zawarte w dokumencie Unii Europejskiej.  (więcej…)

Alert Prawa Pracy: nowe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

Alert Prawa Pracy: nowe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

Przedstawiamy krótką aktualizację w formie Alertu Prawa Pracy o nowych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz opiniach Rzecznika Generalnego z września 2014. (więcej…)

Szkolenie nt. nowych dyrektyw UE dt. gwarancji procesowych w postępowaniu karnym

Fair Trials International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapraszają prawników zajmujących się sprawami karnymi do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie z zakresu nowych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących gwarancji procesowych w postępowaniu karnym. Szkolenie odbędzie się w hotelu Westin w Warszawie w dniach 21-23 listopada 2014 r.  (więcej…)

Trybunał rozpatrzy skargę na stawki adwokackie

Trybunał rozpatrzy skargę na stawki adwokackie

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga konstytucyjna o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 618 § 1 pkt 11 kpk w związku z art. 29 Prawa o adwokaturze oraz § 14 ust. 4 pkt 2 oraz § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (więcej…)

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury. (więcej…)

Alert: ważne zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych

Alert: ważne zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych

Od marca br. trwają prace parlamentarne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Były one przedmiotem dyskusji publicznej w kontekście tzw „umów śmieciowych”. Proponowana nowelizacja będzie miała istotny wpływ na funkcjonowanie rynku pracy.
(więcej…)

O mediacjach w Pałacu Prezydenckim

O mediacjach w Pałacu Prezydenckim

W ramach Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” 10 września br. odbyło się seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów”. Zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego eksperci i naukowcy dyskutowali o możliwościach usprawnienia instytucji mediacji w prawie polskim. Seminarium prowadził Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. (więcej…)

Adwokacki wernisaż na warszawskiej Pradze

Adwokacki wernisaż na warszawskiej Pradze

Wernisaż prac Marka Sułka z serii „Stories” odbył się 6 września w Fantastic Studio w Warszawie. (więcej…)

Mistrzostwa przy wietrze 3 w skali Beauforta

Mistrzostwa przy wietrze 3 w skali Beauforta

W pełnym słońcu i przy sile wiatru 2-3 w skali Beauforta, aż 17 jednakowych jednostek wzięło udział w Adwokackich Mistrzostwach Polski w żeglarstwie. To była już 9. edycja, którą zorganizowała 4-7 września Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. (więcej…)

Odsłonięcie tablicy adw. Jana Cielucha

Odsłonięcie tablicy adw. Jana Cielucha

Na fasadzie siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy 12 września o godzinie 14.00 odsłonięta zostanie tablica poświęcona pamięci adw. Jana Cielucha, byłego dziekana ORA w Bydgoszczy i działacza społecznego, w 115 rocznicę Jego urodzin. (więcej…)

"Księgi wieczyste. Komentarz" - tom I już w sprzedaży

„Księgi wieczyste. Komentarz” – tom I już w sprzedaży

„Księgi wieczyste. Komentarz do art. 1-10 u.k.w.h.” w opracowaniu dr. Jarosława Kuropatwińskiego, jest już w sprzedaży. Przejrzysty układ komentarza oraz wyczerpujące omówienie zagadnień sprawia, że stanowi on cenną pomoc dla praktyka. (więcej…)