Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, kliknij poniższy link

newsletter

SERWIS INFORMACYJNY ADWOKATURY POLSKIEJ


Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw
i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
Adwokat w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.
Adwokaci do szkół - rocznica Konwencji o prawach dziecka

Adwokaci do szkół – rocznica Konwencji o prawach dziecka

Dwadzieścia pięć lat temu, 20 listopada 1989 r., Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Ten szczególnie ważny dokument, w którym zostały spisane wszystkie prawa dziecka, obowiązuje z nielicznymi wyjątkami na całym świecie. Z okazji tej rocznicy Naczelna Rada Adwokacka i UNICEF przygotowały akcję edukacyjną. W kilkudziesięciu szkołach ponadpodstawowych...
Adwokaci dołączą do „Szlachetnej Paczki”

Adwokaci dołączą do „Szlachetnej Paczki”

Adwokaci i aplikanci adwokaccy mogą dołączyć do wyjątkowej akcji pro bono „Wiosna Prawników i Dziennika Gazety Prawnej”. W ramach projektu „Szlachetnej Paczki” 13 grudnia  adwokaci i radcy prawni udzielać będą porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej, podopiecznym Stowarzyszenia Wiosna.   Akcja organizowana jest wspólnie z Dziennikiem Gazetą Prawną, Stowarzyszeniem Wiosna...
Aktualności
Pierwsza Polka prezydentem CCBE - wywiad

Pierwsza Polka prezydentem CCBE – wywiad

Adw. Maria Ślązak 29 listopada obejmie funkcję prezydenta największej organizacji zrzeszającej europejskich prawników – CCBE, czyli Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy. Jest pierwszą Polką na tym stanowisku. Do tej pory pełniła obowiązki wiceprezydenta CCBE.  (więcej…)

Odpowiedzialność państw a prawa człowieka - kolokwium w Toruniu

Odpowiedzialność państw a prawa człowieka – kolokwium w Toruniu

Katedra Praw Człowieka WPiA UMK oraz Komisja Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej zapraszają na VII warszawsko-toruńskie kolokwium naukowe praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Tematem przewodnim jest „Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego”. Kolokwium odbędzie się w dniach 4-5 grudnia w Toruniu. (więcej…)

Wkład NRA w bieżące prace legislacyjne

Przedstawiciele NRA – adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, członek NRA  26 listopada wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczącym bieżących prac legislacyjnych.

(więcej…)

Ruszają prace nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej

Ruszają prace nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, doradca prezesa NRA, wzięli udział 25 listopada w spotkaniu u ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, dotyczącym projektu założeń do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.

(więcej…)

„Dziękujemy za wolność” obrońcom politycznym

„Dziękujemy za wolność” obrońcom politycznym

Dwunastu krakowskich adwokatów zostało odznaczonych medalem „Dziękujemy za wolność”, przyznawanym przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności. Uroczystość poprzedziła premiera filmu dokumentalnego „Czas próby, adwokaci krakowscy – obrońcy w procesach politycznych lat 1981-1989”. (więcej…)

NRA i Wolters Kluwer o możliwości poszerzenia współpracy

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dostrzegając istotną pozycję na rynku wydawnictw prawniczych koncernu wydawniczego Wolters Kluwer SA, w szczególności po jego połączeniu z LexisNexis Polska Sp. z o.o., wydelegowało zespół w składzie: adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Jerzy Zięba członek Prezydium NRA do rozmów z przedstawicielami wydawnictwa Wolters Kluwer na temat rozszerzenia obszarów współpracy, w szczególności w zakresie opracowania oferty dla aplikantów adwokackich, ze szczególnym uwzględnieniem oferty w zakresie systemów informacji prawnej. (więcej…)

Relacja z posiedzenia NRA

Relacja z posiedzenia NRA

22 listopada 2014 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. (więcej…)

10 grudnia - Europejski Dzień Prawnika

10 grudnia – Europejski Dzień Prawnika

10 grudnia obchodzić będziemy Europejski Dzień Prawnika. Z tej okazji Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych organizują konferencję nt. retencji danych telekomunikacyjnych, a także lekcje dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które poprowadzą adwokaci i radcy  prawni. (więcej…)

Trwają Dni Kultury Adwokatury w Krakowie

Trwają Dni Kultury Adwokatury w Krakowie

W Krakowie trwają Dni Kultury Adwokatury. Zapraszają na nie Naczelna Rada Adwokacka i krakowska izba adwokacka.  (więcej…)

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury. (więcej…)

Minister sprawiedliwości: dane osobowe pełnomocnika podlegają ochronie

Minister sprawiedliwości: dane osobowe pełnomocnika podlegają ochronie

Dane osoby wykonującej zawód zaufania publicznego podlegają ochronie prawnej, a w postępowaniu podatkowym przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć jedynie strony tego postępowania a nie pełnomocnika strony – podkreśla minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. (więcej…)

Prywatność i jawność: bilans 25-lecia - konferencja

Prywatność i jawność: bilans 25-lecia – konferencja

Konferencja “Prywatność i jawność: bilans 25-lecia” odbędzie się 24 listopada w Warszawie. To wydarzenie wpisuje się w cykl imprez i konferencji podsumowujących zmiany, jakie zaszły po transformacji ustrojowej w 1989 roku. (więcej…)

Prezes NRA wystąpił w roli nauczyciela

Prezes NRA wystąpił w roli nauczyciela

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, poprowadził lekcję prawa dla uczniów gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica w Warszawie. (więcej…)

Wolters Kluwer odpowiada na skargi

Wydawnictwo Wolters Kluwer odpowiedziało na skargi, jakie napływały w związku z uciążliwymi praktykami telesprzedaży wobec adwokatów. Po interwencji Naczelnej Rady Adwokackiej, Wydawnictwo zobowiązało się do pewnych ograniczeń.  (więcej…)

Nowe wytyczne składania skarg do Trybunału Praw Człowieka

Nowe wytyczne składania skarg do Trybunału Praw Człowieka

System do przesyłania drogą elektroniczną skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będzie testowany z początkiem 2015 roku. Nowe wytyczne, dotyczące praktyki (Practice Direction) w odniesieniu do składania skarg w drodze elektronicznej, a także zmienioną wersję wytycznych, dotyczących praktyki w odniesieniu do pism procesowych, wydał prezes Trybunału 29 września br. (więcej…)